Mdt Visit
Mdt Visit IMAG0126 8 4 6 IMAG0154

ביקור במפעל MDT

מניסיון ישיר באתר העבודה עד לעיצוב סינתזה, ההנדסה זהירה, כל חוליה בשרשרת הייצור והפצה מאוישת בצורה יעילה. רק בדרך זו תוכל להבטיח איכות נאותה טכנית ודבקות מוחלטת לדרישות של כל לקוח, עיצוב נחמד ופונקציונלי, חוסן וחוזק של כל רכיב. באמצעות…

Read More
IMAG0069
IMAG0069 IMAG0153 IMAG0397 IMAG0426

פעם CMV והיום MDT, בחסות איטליה.

אל תקנו מכונת קידוח בלי לקרוא! MDT גאה להודיע לכם כי שנת 2014 מתחילה עם חידוש חשוב המייצג את המשפחה של MDT בנקודת מפנה. תחילתו של עידן זה שנקבע ליעד כבר מראש מהשנה 2006 – להפוך לנקודת התייחסות בעולם בייצור מכונות…

Read More